Niebawem minie 2000 lat odkąd nasz Pan, Jezus Chrystus - jego hebrajskie imię Jaszua, Mesjasz - odszedł na obłokach w górę (Dz. Ap. 1:9). Mniej więcej tyle samo czasu upływa, odkąd pierwszych uczniów Jaszua nazwano chrześcijanami.

W ciągu tego czasu to, co zaczęło się jako czyste i nieskalane uległo zbrukaniu i skażeniu. Na łono 'chrześcijaństwa' ponownie wkradły się zwodnicze nauki, doktryny, tradycje i nauki ludzkie - dokładnie to, z czym walczył Jaszua (Jezus) podczas swej obecności na ziemi. Wciąż słyszymy echo Jego słów:
- A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej?

Ponieważ minęło już tyle czasu, nikt sobie już nawet nie zadaje trudu, by zbadać czy dana doktryna, czy dana nauka, czy dana tradycja jest biblijna, czy Bóg ją akceptuje. A Biblia jasno i wyraźnie wyraża się w tej kwestii:
- Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. (5 Mojż. 13:1)
Pan Bóg nie toleruje i nie akceptuje mieszania prawdy z kłamstwem, czystego z nieczystym, świętego z nieświętym. Gdy coś takiego czynimy, On tego nie akceptuje i traktuje to jako zbrukane, nieczyste i nieświęte.

Postaramy się tutaj przedstawić nauczania, pokazujące skąd na łonie kościoła znalazły się fałszywe doktryny, ludzkie tradycje, czy wręcz nawet pogańskie praktyki. Wiele z nich traktujemy jako coś oczywistego, nie wiedząc tak naprawdę, skąd one się wzięły, których w Biblii nie znajdziemy, a akceptujemy je tylko dlatego, że 'autorytet' kościoła - nasi pastorzy, księża, nauczyciele, starsi - nic z tym nie robi, nie kwapi się nawet do tego, by daną rzecz zbadać. Jakże daleko nam do ludzi z Berei, którzy codziennie badali Pisma (na marginesie trzeba dodać, że nie mieli oni wtedy tego, co my zwiemy dziś Nowym Testamentem), by sprawdzać, czy to, co im było zwiastowane, zgadzało się ze Słowem Bożym?

Ważna uwaga:
Nie twierdzimy, że we wszystkim mamy absolutną rację. To, do czego zachęcamy, to zrewidowanie naszej wiary. Zachęcamy do badania doktryn i nauk, do szukania prawdy. Tak, jak zachęca nas Pismo - Wszystko badajcie.