Artykuły


Niebo, Ziemia i Prawo Boże
Pierwszy dzień tygodnia
Zapytaj się Biblii
Owoce wilków
Sobór Jerozolimski - Czy poganie nie muszą przestrzegać Prawa?
Czy Jaszua (Jezus) zgrzeszył?
Czy przestrzeganie Bożego Prawa oznacza odpadnięcie od łaski?
Dlaczego kościół podaje rękę oprawcom Szczepana
Wezwanie do skruchy i upamiętania
Test na Mesjasza
Paradoks Pawła - część 1 - Czy większość może się mylić?
Paradoks Pawła - część 2 - Paweł, jakiego nie znałeś
Paradoks Pawła - część 3 - Dlaczego Pawła tak trudno zrozumieć
Paradoks Pawła - część 4 - Jakie Prawo, Pawle?
Paradoks Pawła - część 5 - Rzymian
Paradoks Pawła - część 5 - Efezjan
Paradoks Pawła - część 5 - Koryntian
Paradoks Pawła - część 5 - Galacjan
Jaszua Zakonodawca - część 1
Jaszua Zakonodawca - część 2
Co zostało przybite do krzyża?
Proroctwo na polu - część 1
Proroctwo na polu - część 2
Co to jest wiara? Hebrajska perspektywa
Wąska brama i wąska ścieżka do życia
Zniesione? Boże Prawo?!
Łaska i Prawda. Jak się mają do siebie?
Paradoks Pawła - całość - pdf
I poznacie, że Ja Jestem Jahwe - Życie w Czasach Odkupienia